เมื่อวันที่
20 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกบูธแสดงสินค้า U2T for BCG ในงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกบูธแสดงสินค้า U2T for BCG ในงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมออกบูธแสดงสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในงาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 26 มีนาคม 2566 เวลา 11.00-21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่ ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้าจังหวัดยะลา) และการดำเนินโครงการของอาจารย์ประจำตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ย้อนกลับ