เมื่อวันที่
5 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​ม.ราชภัฏยะลา ร่วมปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันนี้ (5 ธ.ค. 66) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น ได้แก่ ต้นตะเคียน ต้นพะยอม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้น เพิ่มนิเวศที่บริสุทธิ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสา ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สร้างความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของชุมชนและส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

ย้อนกลับ