เมื่อวันที่
18 พ.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา คว้ารางวัล "ระดับยอดเยี่ยม" ในการขับเคลื่อนชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัล "ระดับยอดเยี่ยม" ในการขับเคลื่อนชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (18พ.ค.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัล "ระดับยอดเยี่ยม" ในการขับเคลื่อนชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษาโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 และสาส์นตราตั้งชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง ลำดับที่ 23 จากผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อการสืบสานศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงห้อง ณ ประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

ย้อนกลับ