มรภ.ยะลา ประชุมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 5 ยาลอเกมส์


มรภ.ยะลา ประชุมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 5 ยาลอเกมส์

วันนี้ (27 มี.ค. 66) เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์และบุคลากรตัวแทนจาก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 5 ยาลอเกมส์ โดยมี ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม

โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 5 ยาลอเกมส์ ในระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ