เมื่อวันที่
18 เม.ย. 2019

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษา กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (18 เม.ย.62) ที่ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจคณาจารย์ และบุคลากร ในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีจำนวนผู้สอบผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวนกว่า 1,600 คน

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 และผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวนักศึกษา ในวันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา www.yru.ac.th

ย้อนกลับ