เมื่อวันที่
29 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย. เข้ารับการประดับและติดเครื่องหมายความสามารถพิเศษนักโดดร่ม และประกาศนียบัตร ประจำปี 2566


มรย. เข้ารับการประดับและติดเครื่องหมายความสามารถพิเศษนักโดดร่ม และประกาศนียบัตร ประจำปี 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.20 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม รองประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา/รองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประดับและติดเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม ประจำปี 2566 และรับมอบประกาศนียบัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ประธานในพิธี ณ ห้องอบรม โรงเรียนการเมือง ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ย้อนกลับ