เมื่อวันที่
26 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย. ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้เข้าประกวดธิดานิบง ประจำปี 2566


มรย. ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้เข้าประกวดธิดานิบง ประจำปี 2566

วันนี้ (26 พ.ค. 66 ) เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดให้มีการซักซ้อมการประกวดธิดานิบง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสีสันภายในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดยะลามุ่งส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมือง และคัดเลือกสตรีที่มีความรู้ความสามารถสวยงาม มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนคนยะลาในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดยะลา ตลอดจนช่วยเหลืองานสาธารณกุศล กิจกรรมของเหล่ากาชาด

พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการใน ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เยี่ยมชมการจัดงานดังกล่าว และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดธิดานิบง ประจำปี 2566

โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมชมการประกวดธิดานิบงได้ในวันที่ 28- 29 พฤษภาคม 2566 ณ เวทีกลาง งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566 มาชม ชิม ช้อป ชิล 11 วัน 11 คืน ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.-4 มิ.ย.2566 ณ ถนนสุขยางค์ บริเวณรอบศาลหลักเมือง จังหวัดยะลา

ย้อนกลับ