เมื่อวันที่
19 ก.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา


มรย. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันนี้ (19 ก.ย. 66) ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อทำความเข้าใจให้การดำเนินกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษาเข้าร่วม

ย้อนกลับ