เมื่อวันที่
8 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย. รับรายงานตัวนักศึกษา ประเภทคัดเลือกตรง รอบที่ 1 YRU Road Show ประจำปีการศึกษา 2567


มรย. รับรายงานตัวนักศึกษา ประเภทคัดเลือกตรง รอบที่ 1 YRU Road Show ประจำปีการศึกษา 2567

  วันนี้ (8 ธ.ค.66) บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประเภทคัดเลือกตรง รอบที่ 1 YRU Road Show ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นไปด้วยความคึกคัก โดย รองศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิ์รับรายงานตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประเภทคัดเลือกตรง รอบที่ 1 YRU Road Show ประจำปีการศึกษา 2567 มีทั้งสิ้น จำนวน 574 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา สำหรับที่ไม่ผ่านรอบที่ 1 มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง รอบที่ 2 Open House ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1 - 27 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/openhouse หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา https://www.facebook.com/eduserviceyru

******************

ภาพ / ข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ