เมื่อวันที่
3 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

มรย.จัดเวทีประชุมทิศทางการจัดการเบตง เพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวทีประชุมทิศทางการจัดการเบตง เพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ณ โรงแรมกาเด้น วิว เบตง

วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวทีประชุมทิศทางการจัดการเบตง เพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญชัย เลี้ยงภิรมย์ภักดี ปลัดอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่่วมเป็นเกียรติ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงาน โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกาเด้น วิว เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

สำหรับการประชุมทิศทางการจัดการเบตงเพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เป็นกิจกรรมจากโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือที่เรียกกันในนาม บพข. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกิจกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ อีกทั้งเพื่อพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเมืองเบตง เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิ์เป็นศูนย์ และนำเสนอกลไกการจัดการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ภายในงานมีกิจกรรมงานแสดงนิทรรศการ บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอ เบตง การเสวนา “ทิศทางการจัดการเบตงเพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” เสวนา “ถอดบทเรียนความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”และเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเมืองเบตงสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” (ทุน บพข.)

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิฯ

บรรณาธิการข่าว งานประชาสัมพันธ์ฯ

#มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

ย้อนกลับ