เมื่อวันที่
3 พ.ค. 2021

ป้ายกำกับ

มรย.ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา -2019


ผอ.สpนอ.p ม.ราชภัฏยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา -2019

วันนี้ (3 พ.ค. 64) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานการประชุม ผ่านการใช้งานโปรแกรม Google Meet ในการประชุมออนไลน์ ความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และ งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการ รองรับโรงพยาบาลสนาม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในนามของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม การดำเนินการจัดทำเพจในการรายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 และประเด็นเชิญร่วมสมทบทุนปันน้ำใจซื้อเครื่องบริโภค เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19

ย้อนกลับ