เมื่อวันที่
21 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มรย.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มีนาคม 2566


มรย.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันนี้ (21 มี.ค.66) เวลา 06.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ตัวแทนกระทรวง 3 กระทรวง 11 หน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวงทุกกระทรวง และท่านผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมพบปะยามเช้าจัดขึ้นเพื่อ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ภายในงาน มีการเคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน และชมการแสดงชุดศิลปวัฒนธรรม จาก เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ชุดการแสดง “เมือง 3 วัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ชายแดนใต้” 

ย้อนกลับ