เมื่อวันที่
26 พ.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​มรย.เตรียมความพร้อมเปิดตลาด Big C ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


วันนี้ (26 พ.ค.63 ) เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาด Big C ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ ไก่เบตงแช่แข็ง ปลากุเลาเค็ม ปลานิลสายน้ำไหลแดดเดียว กุ้ยช่ายทอดแช่แข็ง ฯลฯ โดยมี คุณพรทิพย์ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ มินิบิ๊กซี พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้บริหารและฝ่ายจัดซื้อของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ