เมื่อวันที่
7 พ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

มรย.วางแผนเพื่อหาแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุอำเภอแม่ลาน


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงเตี้ย จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ เครานวล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมวางแผนเพื่อหาแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลม่วงเตี้ย ณ วัดปลักปรือ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

ย้อนกลับ