เมื่อวันที่
20 ก.พ. 2021

ป้ายกำกับ

แม่ทัพภาค 4 ประชุมพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผู้แทนจาก มรย.เข้าร่วมประชุม


วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา/ นวชว.ผยศ.กยส.ศสว. เข้าร่วมประชุม การพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา และสหพันธ์นักเรียนนักศึกษาเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุม การพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา และสหพันธ์นักเรียนนักศึกษาเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ เพื่อหารือรูปแบบ แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ขยายเครือข่ายนักศึกษาเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ย้อนกลับ