เมื่อวันที่
29 มี.ค. 2018

ป้ายกำกับ

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561


นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยา สุขจันทรา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คว้ารางวัลการประกวดตกแต่งบูทนิทรรศการสวยงาม กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพในงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการให้ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงผลงานวิจัยและนักวิจัยมากยิ่งขั้น และเป็นการเปิดเวทีในการเจรจาธุรกิจระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ย้อนกลับ