เมื่อวันที่
14 ส.ค. 2018

ป้ายกำกับ
มรย. คณะวิทย์ วิจัย นวัตกรรม Thailand Researth Expo2018 รางวัลชมเชย

นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชมเชย จากเวที Thailand Research Expo 2018 Award


นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชมเชย จากเวที Thailand Research Expo 2018 Award เรื่องผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

   ทีมนักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์แพรวศรี เดิมราช ดร.อัจฉราพร ยกขุน คุณวันชนะ พรหมทอง และคุณสุวีนา ยูโซ๊ะ คว้ารางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในกิจกรรม Thailand Research Expo 2018 Award ด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ “มานะ มานี” และ Mobile Application ภาษาไทยแสนสนุก เรียนรู้อักษรสามหมู่

   โดยรางวัลดังกล่าวคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ กว่า 500 ผลงานที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ย้อนกลับ