เมื่อวันที่
29 พ.ย. 2019

ป้ายกำกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ํYala Rajabhat University

​นักศึกษา มรย. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าพบอธิการบดี


       นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ยะลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าพบอธิการบดี

วันนี้ (29พ.ย.62) ที่ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำ นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคใต้ หัวข้อ "ผลงานคุณภาพ เกิดจากผู้ปฏิบัติ มีความรู้คู่คุณธรรม" ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าว เพื่อเป็นการถวายงานผ่านภาษา หัวข้อหลักคือ ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ในหัวข้อ "วัฒนธรรมไทยวิวัฒน์จรัสทวี ด้วยพระบารมีแห่งจักรีวงศ์ " เพื่อชิงถ้วยพระราชทานและเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท

ย้อนกลับ