เมื่อวันที่
21 ต.ค. 2018

ป้ายกำกับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มรภ.ยะลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเข้าร่วมแข่งขันพจนศิลป์ ปี 3


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ปี 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ปี 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงานโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เป็นการแข่งขันทักษะการพูด เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษารวม 2 แสนบาท ณ บริเวณชั้น 1 ลานลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ความสำคัญของการพูดในชีวิตประจำวันของเรา การพูดนับเป็นพฤติกรรมการใช้ภาษาที่ใช้มากเป็นอันดับ 2 รองจากการฟัง ซึ่งเป็นกิจกรรมการใช้ภาษาที่ใช้มากที่สุด นอกจากฟังเสียงอื่นๆ แล้วสิ่งที่ฟังก็คือเสียงพูดนั่นเอง จะเห็นได้ว่า ในแต่ละวันเราต้องใช้การพูดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ซึ่งการพูดอาจจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบกิจการงานต่างๆ ได้เลย ฉะนั้นการพูดจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของคนเราทุกคน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น เพื่อต้องการให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการสื่อสารที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์แก่สังคม ซึ่งภายหลังจากการเปิดรับสมัคร ผลปรากฏว่า มีน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้กว่า 200 ผลงาน ในรอบคัดเลือก คัดเลือกจนได้ 20 คนสุดท้าย มาแข่งขันในรอบตัดสิน จนได้ผู้ชนะในครั้งนี้ 

ย้อนกลับ