เมื่อวันที่
30 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ
#SDG4

​OPEN HOUSE “สื่อใหม่ รายได้ปัง ต้องนิเทศศาสตร์ มรย.”


OPEN HOUSE “สื่อใหม่ รายได้ปัง ต้องนิเทศศาสตร์ มรย.”

วันนี้ (30 ก.ย.65) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี ประธานสาขาวิชาธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรม OPEN HOUSE สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร “สื่อใหม่ รายได้ปัง ต้องนิเทศศาสตร์ มรย.” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง อาจารย์ราเชษฐ์ หีมสุหรี และคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรม OPEN HOUSE สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร “สื่อใหม่ รายได้ปัง ต้องนิเทศศาสตร์ มรย.” จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้ามาเรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา และโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คนในครั้งนี้

ด้านนายฮาซัน มะศิละ นักเรียนโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ และชื่นชอบสาขาวิชานิเทศศาสตร์อยู่แล้ว ชอบเรื่องของการพูด การแสดงออกหน้าห้องเรียน และเป็นสาขาวิชาที่ท้าทายสำหรับผม ได้เข้ามาสัมผัสในวันนี้แล้วอยากเป็นครอบครัวนิเทศศาสตร์ตามที่อาจารย์บอกครับ

ส่วนด้านนางสาวนูลฟาติน อาลี นางสาวเสาวนีย์ กาเดย์ นักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา กล่าวว่า มาวันนี้ได้รับความรู้ เปิดใจรับ เปลี่ยนความคิด จากการไม่ชอบนิเทศศาสตร์ รู้สึกอยากเรียนนิเทศศาสตร์เพราะสามารถทำงานได้หลายสาขาอาชีพ และเราทั้งสองคนชอบเรื่องของการพูด การถ่ายภาพ

ย้อนกลับ