เมื่อวันที่
12 ก.พ. 2019

ป้ายกำกับ

​ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ยะลา นำคณะทำงานโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย เข้าพบ อธิการบดี


ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ยะลา นำคณะทำงานโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย (โครงการ BIG ROCK) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้าพบ อธิการบดี มรภ.ยะลา

เมื่อเวลา 09.30 น. (12ก.พ.62) ที่ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้จัดโครงการ นำคณะทำงานโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย (โครงการ BIG ROCK) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อมอบเล่มรายงานโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย (โครงการ BIG ROCK) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ฉบับสมบูรณ์

ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้จัดโครงการ กล่าวว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ให้กลุ่มผู้ประกอบการ โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย (โครงการ Big Rock) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่นำผลิตภัณฑ์มาตรวจวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์มาปรับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มพช.) อีกทั้งยังส่งเสริมการตลาด และช่องทางจัดจำหน่าย อีกด้วย

ย้อนกลับ