เมื่อวันที่
19 พ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วานนี้ (18 พ.ย. 64) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) โดยมี อาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ งานสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ย้อนกลับ