เมื่อวันที่
29 ต.ค. 2020

ป้ายกำกับ

รับฟังการนำเสนอการพัฒนาแม่ลาน ระบบ Smart farm


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับฟังการนำเสนอการพัฒนาแม่ลาน ระบบ Smart farm ของศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน

   วันนี้ (29 ต.ค.63) เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอการพัฒนาแม่ลาน ระบบ Smart farm ของศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีบริษัท เซาร์เทรด และบริษัทais นำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ย้อนกลับ