เมื่อวันที่
10 ส.ค. 2018

ป้ายกำกับ

รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.ยะลา มอบเกียรติบัตรผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ


รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.ยะลา มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ

เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. (10ส.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้น โดยมี คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหลิวเหลียน ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ย้อนกลับ