เมื่อวันที่
24 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

รก.อธิการบดี มรภ.ยะลาตรวจเยี่ยมสัปดาห์ของการสอบปลายภาค เทอม 2/2565 และบรรยากาศการรับรายงานตัว


รก.อธิการบดี มรภ.ยะลา ตรวจเยี่ยมสัปดาห์ของการสอบปลายภาค เทอม 2/2565 และบรรยากาศการรับรายงานตัว

  วันนี้ (24 มี.ค. 66) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตรวจเยี่ยมและกำลังใจนักศึกษาภาคปกติ ในการทำข้อสอบ ช่วงสัปดาห์ของการสอบปลายภาค เทอม 2/2565 โดยกำหนดสอบตั้งแต่วันที่ 20 - 29 มีนาคม 2566 สำหรับ ภาคกศ.บป. กำหนดสอบปลายภาค เทอม 2/2565 วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 และวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 ก่อน

  พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมบรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) โรงเรียนเอกชนภาคใต้ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 บริเวณชั้น 1 หน้าสำนักงานกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ