เมื่อวันที่
10 ส.ค. 2018

ป้ายกำกับ
มรย. 2561 สาธิต เทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน”ปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อความรักของพ่อแม่

   วันนี้ (10 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่สาธิต ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 อีกทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อความรักของพ่อแม่ และผู้อบรมเลี้ยงดู และกระตุ้นเตือนให้ลูกๆ ระลึกถึงพระคุณของแม่ให้มากยิ่งขึ้น และเห็นความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ

   ภายในมีการจัดกิกจรรมการแสดง และมอบรางวัลการประกวดผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับวันแม่ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยมี ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ย้อนกลับ