เมื่อวันที่
30 มิ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง


พลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รับฟังรายงานการขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง)

http://164.115.62.36/moe-south/?p=216873

เมื่อวานนี้ (29 มิ.ย. 63) 13.30 น. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง) เพื่อสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการดำเนินงานโครงการแผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2562 – 2564 ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ย้อนกลับ