เมื่อวันที่
12 ส.ค. 2019

ป้ายกำกับ

รองอธิการบดี มรภ.ยะลา นำบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2562


รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

เมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. (12 ส.ค.62) ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
โดยมี พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา/เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ประกอบพิธีและออกรับบิณฑบาต
โอกาสนี้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดยะลา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

ย้อนกลับ