เมื่อวันที่
17 ก.พ. 2022

ป้ายกำกับ

​สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพฯหารือ ด้านการสร้างความร่วมมือในด้านการฝึกสหกิจ


สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพฯ ม.ราชภัฏยะลา หารือ เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย ด้านการสร้างความร่วมมือในด้านการฝึกสหกิจ

วันนี้ (17 ก.พ.65) อาจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี นิตีเมาะ และอาจารย์ริดวาน มะเด็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางพบปะ นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี (Ms.Muna Abbas Mahmood Radhi) เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนในประเด็นความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านอาชีพ การสร้างความเชี่ยวชาญด้านภาษา งานเกี่ยวข้องการกงสุล การค้าระหว่างประเทศ การสร้างความร่วมมือในด้านการฝึกสหกิจระหว่างหลักสูตรกับสถานทูตบาห์เรน รวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของ นายสุไลมาน เจะแว นักศึกษาฝึกสหกิจ ณ สถานทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย และหารือพบปะ หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร โรงพยาบาลรามคำแหง โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 

ย้อนกลับ