เมื่อวันที่
22 ก.พ. 2022

ป้ายกำกับ

​สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพฯ ราชภัฏยะลา หารือเลขานุการตรีสถานเอกอัครราชทูตกาตาร์


สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพฯ ราชภัฏยะลา หารือเลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูตกาตาร์ ประจำประเทศไทย หาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา

อาจารย์ ดร.มูฮำหมุดซากี นิตีเมาะ และอาจารย์ริดวาน มะเด็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเทึ่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏยะลา พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองกับ พณฯท่าน มุฮำหมัด อัลมันศูรีย์ เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูตกาตาร์ ประจำประเทศไทย หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตกาตาร์มีความยินดีที่จะรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวมาฝึกสหกิจที่สถานทูต ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรในด้านภาษาอาหรับ สนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมกันนี้ทางเลขานุการตรี มีความยินดีเยี่ยมเยียนดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะและหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 15 -20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชทูตกาตาร์ ประจำประเทศไทย

ย้อนกลับ