เมื่อวันที่
23 พ.ย. 2021

ป้ายกำกับ
แนวทางบริหารหลักสูตร โครงการความร่วมมือ

​สบช.ร่วมหารือแนวทางการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการสมทบ และโครงการความร่วมมือร่วมกับม.ราชภัฏยะลา


สบช.ร่วมหารือแนวทางการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการสมทบ และโครงการความร่วมมือร่วมกับม.ราชภัฏยะลา

   วันนี้ (23 พ.ย. 64) เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ สถาบันพระบรมราชชนก และทีมผู้บริหาร ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อหารือแนวทางการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการสมทบ และโครงการความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ