เมื่อวันที่
11 ก.ย. 2018

ป้ายกำกับ

​สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มรภ.ยะลา จัดอบรมเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ


สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเกาะติดสถานการณ์ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 6 – 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ จัดโครงการอบรม เกาะติดสถานการณ์ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น การพัฒนาการบริการและการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ สำหรับฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา จันทร์วีระชัย และคุณราชาวดี เพชรรัตน์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสถานการณ์ เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่อย่างมีคุณภาพ เพิ่มทักษะการประชุมสภาท้องถิ่นการบริการและการนำเสนอผลงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยมี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรท้องถิ่น จากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล และองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลราชธานี 

ย้อนกลับ