เมื่อวันที่
6 ธ.ค. 2018

ป้ายกำกับ

สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มรภ.ยะลา ลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน


สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเครื่องแกงสำเร็จรูปต้นโตนด กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ และกลุ่มปลูกสมุนไพรอินทรีย์บ้านปลักปรือ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

ย้อนกลับ