เมื่อวันที่
24 ก.ย. 2020

ป้ายกำกับ

ต้อนรับรองผู้ช่วยทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย


ม.ราชภัฏยะลา ต้อนรับรองผู้ช่วยทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย เยือน American Corner

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ คุณเด็บ แมค รองผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา และคุณกุลกิตต์ ชัยอำนวย ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรมฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย เยี่ยมชมห้อง American Corner และจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "American Women Scientists" โดยมีอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครู นักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา และโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 112 คน อีกทั้งได้ไปเยี่ยมชมสินค้าต่างๆใน YRU Fresh Mart โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ ได้นำชมในวันนี้

ย้อนกลับ