เมื่อวันที่
25 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ
กิจกรรมจิตอาสา

​อบรมเยาวชน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมชมรมจิตอาสา


วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมชมรมจิตอาสา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักเรียนจากชมรมนักเรียนไกลบ้าน นักเรียนชมรมชมรมอิงไกด์ ชมรมจิตอาสา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา นักเรียนชมรมจิตอาสา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จังหวัดปัตตานี และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชมรม มรย.จิตอาสา ชมรมกตัญญูคลับ ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ชมรมวิศวกรสังคม เข้าร่วม จำนวน 560 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรม

กิจกรรมสำคัญ การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมการบรรยายเยาวชนกับจิตอาสา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี การบรรยายจิตอาสาพระราชทาน โดย ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม การบรรยายการเสริมสร้างวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการใช้สื่อโซเซียลอย่างสร้างสรรค์โดย ดร. นโรดม กิตติเดชานุภาพ กิจกรรม Work shop นันทนาการ และการบรรยายประกอบ แสง สี เสียง ชุดขุนศึก โดยชุดทักษิณสัมพันธ์

ย้อนกลับ