เมื่อวันที่
30 มิ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมออนไลน์ กรรมการ ทบม. วาระพิเศษ ครั้งที่ 16/2563


วันนี้ (30 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมออนไลน์ กรรมการ ทบม. วาระพิเศษ ครั้งที่ 16/2563 โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สำนักและสถาบัน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ พิจารณา (ร่าง) จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ