เมื่อวันที่
12 ก.พ. 2019

ป้ายกำกับ

​อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมบันทึกภาพร่วมกับบัณฑิตน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมบันทึกภาพร่วมกับบัณฑิตน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. (12ก.พ.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และคุณครูโรงเรียนสาธิต เป็นเกียรติบันทึกภาพร่วมกับบัณฑิตน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตน้อยได้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 67 คน ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ