เมื่อวันที่
8 พ.ย. 2019

ป้ายกำกับ
สรรหาคณบดีวจก.

อธิการบดี มรภ.ยะลา รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


อธิการบดี มรภ.ยะลา รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาคณะ และลงคะแนนหยั่งเสียงของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

    วันนี้ (8 พ.ย.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพบปะและรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาคณะ และลงคะแนนหยั่งเสียงของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้แสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.ปรีดี โชติช่วง ประธานกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหา และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

ย้อนกลับ