เมื่อวันที่
2 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​อธิการบดี มรย. เยี่ยมชมพื้นที่เพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณมหาวิทยาลัย


อธิการบดี มรย. เยี่ยมชมพื้นที่เพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณมหาวิทยาลัย

วันนี้ (2 มิ.ย. 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนผู้ปกครองและนักศึกษา Extra time ที่รายงานตัวเข้าหอพัก ณ อาคารหอพัก B ปาริชาติ มรย. พร้อมติดตามความคืบหน้าศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ( YRU Stadium) เพื่อรองรับทุกกิจกรรมกลางแจ้งของมหาวิทยาลัย รองรับนักศึกษา EXTRA TIME กิจกรรมสันทนาการ การเรียนการสอน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ย้อนกลับ