เมื่อวันที่
24 ก.ย. 2020

ป้ายกำกับ

​อธิการบดี มรย.ร่วมงาน "เบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้”


อธิการบดี มรย.ร่วมงาน "เบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้”

วันนี้ (24 ก.ย.63) เวลา 09.40 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีเปิดงาน “เบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้” เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้สังคม โดยมี นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งสิ้น 1,250 คน ณ หอประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ในอำเภอเมือง อำเภอเบตง และอำเภอรามัน นิทรรศการแสดงผลงานของชุมชนต่างๆ ที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ไปส่งเสริมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ นิทรรศการแสดงผลงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปัตตานี สงขลา และวิทยาลัยขุมชนสตูล การแสดงรำกริซรามันห์โบราณ การรำตารีตูกัต และการแสดงแฟชั่นโชว์ “ทรี เซาน์เทิร์น บอเดอร์ โพรวินซ์ คัลเชอรอล ออฟ วาย ซี ซี แฟชั่น โชว์ การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมการประกอบอาหารคาว-หวาน เช่น ขนมคลุกฝุ่น ตูปะซูตง ขนมจูโจ ขนมอาเกาะ ไก่ฆอและ นาซิดาแฆ โรตีลีลา และ ชาชักลีลา เป็นต้น การสาธิตการทำอาหารหวาน เช่น ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวเหนียมหลาม และขนมอาเกาะ เป็นต้น และการประกวดความสามารถและการแสดงของนักศึกษา เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลงไทยสากล การประกวดมิสเตอร์ แอนด์ มิส วาย ซี ซี 2020 รวมทั้งการแสดงความสามารถของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ

ย้อนกลับ