เมื่อวันที่
9 ต.ค. 2019

ป้ายกำกับ

อธิการบดี Universitas Muhammadiyah Purworejo ประเทศอินโดนีเซีย และคณะ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มรย.


     อธิการบดี Universitas Muhammadiyah Purworejo ประเทศอินโดนีเซีย และคณะ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    วันนี้ (9ต.ค.62) ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้การต้อนรับ อธิการบดี และหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Universitas Muhammadiyah Purworejo ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr.Rofiq Nurhadi, M.Ag. Rector และ Tusino, M.Pd.B.I. Head of International Relations Office ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    ในการนี้ การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร งานด้านการทำวิจัยและตีพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ 

ย้อนกลับ