เมื่อวันที่
4 ต.ค. 2019

ป้ายกำกับ

​เชิญชวนบุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


  • วัน-เวลา : 4 ตุลาคม 2019 - 31 ธันวาคม 2019 (10:56 - 10:56)
  • สถานที่ : ​เชิญชวนบุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • Event Type : การรับสมัคร

เชิญชวนบุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่ต้องการพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ ยืมหนังสือ หรือใช้พื้นที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ ตามรายละเอียดดังนี้

1. ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ

(ห้องสมุด)ชั้น 1 เคาน์เตอร์บริการ ยืม – คืน

2. กรอกใบสมัครและติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

3.ชำระค่าสมาชิกรายปี 200 บาท ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท

และค่าทำบัตรสมาชิก 50 บาท รวมทั้งสิ้น 750 บาท

เปิดอ่าน : 380

ย้อนกลับ