เมื่อวันที่
6 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

เชิญร่วมเสวนาทางการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ


  • วัน-เวลา : 6 กันยายน 2022 - 5 ตุลาคม 2022 (16:58 - 16:58)
  • สถานที่ : เชิญร่วมเสวนาทางการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
  • Event Type : การรับสมัคร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม เสวนาทางการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ซึ่งตรงกับงานวันครูโลก เพื่อเป็นการระลึกถึงบริบทความเป็นครูผู้ให้ความรู้ เป็นผู้นำที่ดี เป็นคนที่ดี และอยู่อย่างภาคภูมิในสังคมปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรทางการศึกษาในทุกแขนง ทุกศาสตร์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดอ่าน : 189

ย้อนกลับ