เมื่อวันที่
18 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ
ชมรมTOBENUMBERONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE เจ๋ง คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานรองชนะเลิศอันดับ 1


  • วัน-เวลา : 18 กรกฎาคม 2019 - 18 สิงหาคม 2019 (15:21 - 15:21)
  • สถานที่ : ชมรม TO BE NUMBER ONE เจ๋ง คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานรองชนะเลิศอันดับ 1
  • Event Type : การประกวดแข่งขัน

 ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ณ Hall 4 ศูนย์ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

เปิดอ่าน : 278

ย้อนกลับ