เมื่อวันที่
1 พ.ค. 2020

ป้ายกำกับ

ด่วน /// มรย.เตรียมรับสมัครงาน 200 อัตรา


  • วัน-เวลา : 1 พฤษภาคม 2020 - 7 พฤษภาคม 2020 (21:54 - 21:50)
  • สถานที่ : ด่วน /// มรย.เตรียมรับสมัครงาน จำนวน 200 อัตรา
  • Event Type : การรับสมัคร

✍️ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดรับสมัครงาน จำนวน 200 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 6 พฤษภาคม 2563
คุณสมบัติเบื้องต้น
- ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี /อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ จากมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ระยะเวลา - ระยะเวลาการจ้างงาน 18 พ.ค. - 30 ก.ย. 63
ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทน 9,000.- บาท / เดือน
พื้นที่ปฏิบัติงาน
- สามจังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา
ติดตามรายละเอียด

https://bit.ly/2SrzHF4
ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ติดต่อ 073-299641

เปิดอ่าน : 15121

ย้อนกลับ