เมื่อวันที่
16 ต.ค. 2019

ป้ายกำกับ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ยะลา จัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


  • วัน-เวลา : 16 ตุลาคม 2019 - 16 ตุลาคม 2019 (14:41 - 14:41)
  • สถานที่ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ยะลา จัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  • Event Type : อบรม สัมนา

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความท้าทายในบริบทของจุดเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่น

เปิดอ่าน : 67

ย้อนกลับ