เมื่อวันที่
19 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก


  • วัน-เวลา : 19 มกราคม 2019 - 19 มกราคม 2019 (16:18 - 16:18)
  • สถานที่ : หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก
  • Event Type : งานฝึกอบรม

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ยะลา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย MS Powerpoint 2013 สำหรับครู บรรณารักษ์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด

            #ฟรี  รับเพียง 60 คน เท่านั้น 

เปิดอ่าน : 677

ย้อนกลับ