เมื่อวันที่
17 มี.ค. 2021

ป้ายกำกับ

​ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ


  • วัน-เวลา : 17 มีนาคม 2021 - 30 เมษายน 2021 (15:00 - 16:10)
  • สถานที่ : ​ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาออนไลน์
  • Event Type : อบรม สัมนา

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในยุคดิจิทัล” ผ่าน Google Classroom จัดโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมมือกับสมาคม AIESEC Thailand และ บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

โดยหัวข้อในการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้ 1. ความรู้เบื้องต้นกับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเสวนาเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีต่อการเลือกตั้ง 2. เสวนาเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีต่อการเลือกตั้ง 3. Blockchain สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงคะแนนเสียงได้อย่างไร 4. AI ช่วยพยากรณ์ผลการเลือกตั้งอย่างไร 5. Social media มีอิทธิพลอย่างไรต่อการเลือกตั้ง

ผู้สนใจสามารถร่วมสัมนาออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/US-Tech-Election-Class2 โดยสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อรับเกียรติบัตรจากสถานทูตฯ แต่สำหรับท่านที่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 จะได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกให้ด้วย

ปล.กติกาการได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก นักศึกษาต้องดูวิดีโอทั้งหมด 5 ตอนพร้อมทั้งทำ Post-Test ให้เสร็จสิ้น และติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่ห้อง American Corner ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดอ่าน : 229

ย้อนกลับ