เมื่อวันที่
17 มิ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา


  • วัน-เวลา : 17 มิถุนายน 2021 - 20 มิถุนายน 2021 (16:05 - 16:05)
  • สถานที่ : ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา
  • Event Type : อื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มีกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา ตลอดจนสิ่งที่นักศึกษาควรรู้ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง https://yrudemo.webex.com/meet/eduservice จึงขอให้นักศึกษาใหม่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

เปิดอ่าน : 352

ย้อนกลับ