เมื่อวันที่
4 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ
2562 วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562


  • วัน-เวลา : 4 กรกฎาคม 2019 - 22 สิงหาคม 2019 (16:31 - 16:30)
  • สถานที่ : ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
  • Event Type : การประกวดแข่งขัน

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เปิดอ่าน : 1557

ย้อนกลับ